10:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ

ارسال اثر

دومین رویداد ملی استاپ موشن

Location: سالن 1 ، ساختمان A ، خیابان گلدن ، آفریقای جنوبی

بچه‌ها شما میتونین نمونه‌کارهای تولیدی خودتون رو در موضوعات آزاد به دبیرخانه رویداد ارسال کنین. در صورتی که پروژه خودتون رو از صفحه بازارگاه انتخاب کردید، بعد از ساخت پروژه، اثر تولیدی‌تون رو از طریق همان صفحه بازارگاه برای ما ارسال کنین.

اشتراک اجتماعی