10:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ

داوری آثار

رویداد ملی استاپ موشن خانگی

Location: سالن 1 ، ساختمان A ، خیابان گلدن ، آفریقای جنوبی

ویژگی بارز رویداد این است که همه شرکت‌کنندگان برنده رقابت خواهند بود. هر شرکت‌کننده با توجه به پیشرفتی که در این زمینه دارد، بهره بیشتری خواهد برد. علاوه بر این، داوری رویداد نیز پارامترهایی دارد که همگی توسط تیم داوری که متشکل از اساتید حرفه‌ای استاپ موشن کشور است، بررسی و امتیازدهی خواهد شد.

اشتراک اجتماعی