رویداد ملی استاپ موشن کاشان

رویداد ملی استاپ موشن کاشان

28 مهرماه 1401 رویداد ملی استاپ موشن با حضور بیش از 100 دانش آموز برگزار شد.

[real3dflipbook id=’1′]