قوانین و مقررات

قوانین و مقررات رویداد

  • ثبت نام و ارسال اثر به رویداد تنها از طریق وب سایت  به نشانی stopmotionfest.ir انجام میگیرد و دبیرخانه هیچ اثری را به روش های دیگر مثل ارسال فیزیکی و یا ارسال از طریق شبکه های اجتماعی در رویداد شرکت نخواهد داد.
  • ویژه نوجوانان 
  • ثبت نام کنندگان قبل از ارسال اثر باید نسبت به مطالعه دقیق قوانین و مقررات رویداد اقدام نمایند.
  • از نظر تعداد آثار ارسالی در رویداد محدودیتی وجود ندارد و هر نفر میتواند چند اثر را به رویداد ارسال نماید.
  • شرکت آثار در رویداد هیچ هزینه ای در بر نخواهد داشت.
  • تنظیم برنامه نمایش آثار به عهده دبیرخانه رویداد است.
  • تصمیم گیری درباره ابهام های ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده در آیین نامه برعهده دبیر رویداد خواهد بود.
  • ثبت نام در رویداد به منزله پذیرش كامل مقررات است.