سید مجتبی موسوی

بریم سراغ آقایی که معتقدن هنرمند استاپ‌موشن باید سه تا ویژگی اصلی داشته باشه: یکی خلاقیت، یکی صبر، و یکی دقیق بودن!!!
معرفی می‌کنم: جناب آقای سید مجتبی موسوی… انیماتوری که به نظرش ما ایرانی‌ها از هوش و استعداد بی‌نظیری در حوزه‌ی استاپ‌موشن برخورداریم ‌و ذات هنریمون به خوبی شکل گرفته. مورد بعدی‌ای که از نظر آقای موسوی مهمه، بحث آموزشه… ایشون آموزش رو به یک برکه تشبیه می‌کنه، که اگر جاری نشه این آب راکد خراب می‌شه! مشهورترین اثر آقای موسوی؛ آقای گوزن هستش که از روی یک داستان واقعی نوشته شده و شاید باورتون نشه که ساخت این اثر دو سااااال طول کشیده… دو سال!!! آقای موسوی هم از اعضای شورای سیاست‌گذاری رویداد ما هستند…