درباره ما

درباره ما

یکی از راهبردها و ماموریت‌های اصلی حوزه هنری توانمندسازی کودک و نوجوان برای ایفای نقش در حوزه رسانه به عنوان والد سوم ایشان است. تعریف رویدادها و جشنواره‌های مستمر برای آموزش تکنیک‌های مختلف رسانه‌ای، و به طور خاص در حوزه انیمیشن از جمله اقدامات حوزه هنری کودک و نوجوان است که مقرر شده است.تحت عنوان رویداد ملی استاپ موشن برگزار شود.
یقینادومین رویداد ملی استاپ موشن به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه انیمیشن خواهد توانست به هم‌افزایی و ارتباط بیشتر فعالین این حوزه و توسعه این صنعت در ایران کمک شایانی داشته باشد. حوزه هنری به عنوان یکی از متولیان این رویداد ، در برگزاری و مدیریت این رویداد به ایفای نقش خواهد پرداخت.